English. Homework. 09.03.2020

1. Read the text, translate the last passage into English:

Jack was a young sailor. He lived in England, but he was often away with his ship.

One summer he came back from a long voyage and found new neighbours near his mother’s house. They had a pretty daughter, and Jack soon loved her very much.

He said to her, ‘My next voyage will begin in a few days’ time, Gloria. I love you, and I’ll marry you when I come back. I’ll think about you all the time, and I’ll write to you and send you a present from every port.’

Առաջին նավահանգիստը, որտեղ Ջաքը կանգ առավ, Ֆրիթաունն էր: Նա այնտեղից Գլորիային թութակ ուղարկեց: Այդ թութակը խոսում էր հինգ լեզվով:

The first port that Jack stopped was Freetown. He sent a parrot to Gloria from there. That parrot could speak 5 languages.

Երբ Ջաքի նավը հասավ Ավստրալիա, նա նամակ ստացավ Գլորիայից: Նամակում գրված էր. «Շնորհակալություն թութակի համար, Ջա՛ք: Այն ավելի համեղ էր քան ճուտը»:

When Jack’s ship got to Australlia, he got a letter from Gloria that said “Thanks for the parrot, dear Jack. It was more tasty than a chicken.”

Task 2. Use the verbs in the brackets in the correct tense form:

1. I’ve never came (never come) across such a big snake in my life. What about you?

2. We’ve been looking for (look for) her ring for two hours when we found it in the bathroom.

3. Hi, I am (be) Matt Rotell, a friend of Alice’s.

4. While climbing onto the mountain top, I met (meet) a strange animal which I’d never seen before.

5. If I find (find) a good job, I’ll move to Madrid.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s