ENGLISH. DISTANCE LEARNING. 02-08.03.2020

on

1. Write an essay or interesting facts about Salvador Dali and Picasso.

Interesting facts about Salvador Dali.

 1. The logo for the Chupa Chups brand was designed by Salvador Dali in 1969. I’m quite sure not many people know this!
 2. In 1929, Salvador Dali directed a film, the “Chien Andalou”. He imagined a potential scenario for a painting and reworked it into a film. A few gruesome elements with an absurd humor were combined for the realization of this short film, made by Dali and his friend Luís Buñuel. This production was very important for the history of both Surrealism and cinema!
 3. In 1944, the film-producer and director, Alfred Hitchcock, asked Salvador Dali to design the dreams sequences for his thriller movie Spellbound. Hitchcock considered Dali’s universe to be perfect for the kind of atmosphere he wanted to create for this sequence.
 4. Dali enjoyed public attention. During his career, he even got to star in a few ads. He starred in a Alka-Seltzer and a Lanvin ads!

Interesting facts about Pablo Picasso.

1. Cubism: Full of Little Cubes

In 1909, Picasso and French artist Georges Braque co-founded an art movement known as cubism. Actually, it was a French art critic Louis Vauxcelles who first called it «bizarre cubiques» or cubism, after noting that Picasso and Braque’s paintings are «full of little cubes.»

2. Picasso claimed «Paul Cézanne was my one and only master.»

In 1943, Pablo Picasso declared to photographer George Brassaï that artist Paul Cézanne was «my one and only master.»…Read the whole story

3. Guernica

When a Nazi officer saw Guernica he asked Picasso «Was you who did it?» and Picasso is said to have responded, «No, you did!».

4. Picasso is a prolific artist

In all his life Picasso produced about 147,800 pieces, consisting of: 13,500 paintings, 100,000 prints and engravings, 300 sculptures and ceramics and 34,000 illustrations — an impressive 78-year career.

2. Write most common phrases in English, translate them and learn by heart.

 • Common phrases to ask how someone is: Ինչպե՞ս ես, Ո՞նց ես
  • What’s up?
  • What’s new?
  • What have you been up to lately?
  • How’s it going?
  • How are things?
  • How’s life?
 • Common phrases to say how you are: «Ինչպե՞ս ես» պատասխան
  • I’m fine, thanks. How about you?
  • Pretty good.
  • Same as always
  • Not so great.
  • Could be better
  • cant complain
 • Common phrases to say thank you: Շնորհակալություն
  • I really appreciate it.
  • I’m really grateful
  • That’s so kind of you.
  • I owe you one. (this means you want/need to do a favor for the other person in the future)
 • Common phrases to respond to thank you: «Շնորհակալություն» պատասխան
  • No problem.
  • No worries
  • Don’t mention it.
  • My pleasure.
  • Anytime.
 • Common phrases to say I don’t know: Չգիտեմ
  • I have no idea/clue.
  • I can’t help you there.
  • (informal) Beats me.
  • I’m not really sure.
  • I’ve been wondering that, too.
 • Common phrases for not having an opinion: Չգիտեմ / Կարծիք չունեմ
  • I’ve never given it much thought.
  • I don’t have strong feelings either way.
  • It doesn’t make any difference to me.
  • I have no opinion on the matter.
 • Common phrases for agreeing: Համաձայնություն
  • Exactly.
  • Absolutely.
  • That’s so true.
  • That’s for sure.
  • I agree 100%
  • I couldn’t agree with you more.
  • (informal) Tell me about it! / You’re telling me!
  • (informal) I’ll say!
  • I suppose so. (use this phrase for weak agreement – you agree, but reluctantly)
 • Common phrases for disagreeing: Անհամաձայնություն
  • I’m not so sure about that.
  • That’s not how I see it.
  • Not necessarily
 • Common phrases to respond to great news: Լավ նորության արձագանք
  • That’s great!
  • How wonderful!
  • Awesome!

3.Listen to this video, put the link in your blog and answer the questions from the video

I can’t listen to this video, because it doesn’t have subtitles, and what’s worse — I can’t see the lips of the person that talks. I have a hearing problem, and especially during talking in English, I need subtitles or at least I need to be able to see the lips of the speaking person so I will be able to lipread and understand.

4. Write phrases with «do» and «make»( from each word 15 item), translate words into Armenian and learn them by heart. (Search in Internet » phrases on do and make», there are lot of examples.

 • to do a favour — մի բանով օգնել
 • to do a project — նախագիծ անել
 • to do a test — թեստ անել
 • to do an assignment — հանձնարարություն անել
 • to do an exam — հանձնել քնություննը
 • to do badly — վատ ձևով անել
 • to do business — բիզնես անել
 • to do damage — վնաս տալ
 • to do exercise — վարժություն անել
 • to do good — բարի գործ անել
 • to do harm — վնաս հասցնել
 • to do homework — տնային անել
 • to do housework — տնային գործեր անել
 • to do nothing — ոչինչ չանել
 • to do research — հետազոտություն անել
 • to do something — ինչ-որ բան անել
 • to do some letter- գրել ինչ-որ նամակ
 • to do some reading — կարդալ
 • to do some studying — սովորել
 • to do some writing —  գրել
 • to do the accounts — կատարել հաշիվները
 • to do the cleaning — մաքրություն անել
 • to do the dishes — ափսեները լվալ
 • to do the ironing — արդուկ անել
 • to do the laundry — լվացք անել
 • to do the math — հաշվարկ անել/մաթեմ անել
 • to do the maximum — անել մաքսիմումը
 • to do the minimum — անել մինիմումը
 • to do the paperwork — անել փաստաթղթային աշխատանքը
 • to do the shopping — անել առևտուրը
 • to do the vacuuming — փոշեկուլ անել
 • to do work — գործ անել
 • to do your best — անել լավագույնը
 • to do your duty — անել քո պարտականությունը
 • to do your hair — մազերը հարդարել

TO MAKE

 • to make a booking — ամրագրել
 • to make a bundle — պատրաստել փաթեթ
 • to make a call — զանգ կատարել
 • to make a cake — տորթ պատրաստել
 • to make a choice — ընտրություն կատարել
 • to make a comment — մեկնաբանություն անել
 • to make a complaint — բողոք ներկայացնել
 • to make a compromise — կոմպրոմիզ անել
 • to make a deal — գործարք կատարել
 • to make a decision — որոշում կայացնել
 • to make a fool of yourself — ինքդ քեզ հիմարեցնել
 • to make a fortune — հարստություն կիզել
 • to make a phone call — հեռախոսով զանգ կատարել
 • to make a point — կետը անել/նշել
 • to make a presentation — պրեզենտացիա պատրաստել
 • to make a profit — շահույթ ունենալ
 • to make a promise — խոստում տալ
 • to make a remark — դիտողություն անել
 • to make a reservation — ամրագրում/հյուրանոցում և այդպիսի տեղերում/
 • to make a sales call — վաճառքի կետ զանգել
 • to make a sound — ձայն հանել
 • to make a speech — ելույթ ունենալ
 • to make a suggestion —առաջարկ անել
 • to make a threat — սպառնալ
 • to make a visit — այցելել
 • to make amends — փոփոխություններ կատարել
 • to make an appearance —ի հայտ գալ
 • to make an appointment — պայմանավորվածություն ձեռք բերել
 • to make an attempt — փորձ կատարել
 • to make an exception — բացառություն անել
 • to make peace — խաղաղություն հաստատել
 • to make plans — ծրագրեր կազմել
 • to make progress — առաջընթաց անել
 • to make sense — իմաստ հաղորդել
 • to make someone angry — ինչ-որ մեկին զայրացնել
 • to make someone happy — ինչ-որ մեկին ուրախացնել
 • to make (someone) mad — ինչ-որ մեկին խելագարեցնել
 • To make someone sad — ինչ-որ մեկին տխրեցնել
 • to make sure — համոզվել
 • to make trouble — խնդիրների մեջ ընկնել, սարքել
 • to make dinner — պատրաստել ճաշ
 • to make lunch — պատրաստել հետճաշյա նախաճաշ
 • to make breakfast — պատրաստել նախաճաշ
 • to make a snack — խորտիկ պատրաստել
 • to make tea / coffee — պատրաստել թեյ/սուրճ
 • to make a mess — խառնաշփոթ իրականացնել
 • to make a mistake — սխալ թույլ տալ
 • to make the bed — անկողինը հավաքել
 • to make war — պատերազմել

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s