Հայոց լեզու. 04.03.2020

on

Հայոց լեզու

 1. Շարահյուսորեն վերլուծիր տրված նախադասությունները և կետադրիր։
 • Ճշմարտախոսության իր սկզբունքն այս անգամ էլ ամրապնդեց իր ունեցած արիությունը։

Սկզբունքն – ենթակա

Ամրապնդեց – պարզ ստորոգյալ

Իր – հատկացուցիչ (2 հատ)

Ճշմարտախոսության – հատկացուցիչ

Այս անգամ էլ – ժամանակի պարագա

Արիությունը – ուղիղ խնդիր

Ունեցած – որոշիչ

 • Այդ հուշակոթողին մոտենալիս օդը դառնում է թափանցիկ ու զով։

Օդը – ենթակա

Դառնում է – պարզ ստորոգյալ

Թափանցիկ – որոշիչ

Զով – որոշիչ

Հուշակոթողին – հանգման խնդիր

Այդ – որոշիչ

Մոտենալիս – համակատար դերբայ

 • Մի առավոտ Անդրանիկը Երվանդին ուղարկեց կայազորի պետի մոտ՝ իրենց ձիերը տեսնելու։

Անդրանիկը – ենթակա

Ուղարկեց – պարզ ստորոգյալ

Մի – որոշիչ

Առավոտ – ժամանակի պարագա

Կայազորի – հատկացուցիչ

Պետի մոտ – տեղի պարագա

Իրենց – հատկացուցիչ

Ձիերը – ուղիղ խնդիր

Երվանդին – հանգման խնդիր

Տեսնելու – նպատակի պարագա

 • Լիովին սթափվեց տեսնելով Միքայելին։

Սթափվեց – պարզ ստորոգյալ

Լիովին – չափի պարագա

Տեսնելով – անորոշ դերբայ /գործիական հոլով/

Միքայելին – հանգման խնդիր

 • Բանախոսելու եկածներն ահից դողում էին։

Եկածներն – ենթակա

Դողում էին – ստորոգյալ

Ահից – պատճառի պարագա

Բանախոսելու – անորոշ դերբայ /սեռական հոլով/

 • Հիմա էլ պարզ ու պայծառ հիշում եմ մեր սարերի՝ հազարամյակների ոտնահետքերն իրենց վրա կրող, ոլոր-մոլոր ճամփաներն ու թեք կածանները։

Հիշում եմ – ստորոգյալ

Պարզ – ձևի պարագա

Պայծառ – ձևի պարագա

Մեր – հատակացուցիչ

Սարերի – հատկացուցիչ

Հազարամյակների ոտնահետքերն իրենց վրա կրող – որոշիչ

կրող-ենթակայական դերբայ

իրենց վրա կրող-դերբայական դարձված

Ոլոր-մոլոր – որոշիչ

Ճամփաները – ուղիղ խնդիր

Թեք – որոշիչ

Կածանները – ուղիղ խնդիր

 • Նա չէր լսում դպրոցից տուն վերադարձող երեխաների աղմուկը։

Նա  – ենթակա

Չէր լսում – ստորոգյալ

Դպրոցից – տեղի պարագա

Տուն – տեղի պարագա

Երեխաների – հատկացուցիչ

Վերադարձող – ենթակայական դերբայ

Աղմուկը – ուղիղ խնդիր

 • Նույնիսկ Նապոլեոնը հաճախ նեղն էր ընկնում՝ ելքի բացակայությունն ըմբռնելով։

Նապոլեոնը – ենթակա

Նեղն էր ընկնում – ստորոգյալ

Հաճախ – չափի պարագա

Ելքի – հատկացուցիչ

Բացակայությունը – ուղիղ խնդիր

Ըմռբնելով – միջոցի խնդիր

 • Ամրոցը լեռան կրծքին կառչած հրվանդանի վրա է։

Ամրոցը – ենթակա

Վրա է – ստորոգյալ

Լեռան – հատկացուցիչ

Կրծքին – հանգման խնդիր

Կառչախ – որոշիչ

Հրվանդանի – հատկացուցիչ

 • Երկվորյակները միմյանցից բոլորովին չզանազանվելու չափ նման էին։

Երկվորյակները – ենթակա

Նման էին – ստորոգյալ

Չզանազանվելու չափ – չափի պարագա

Բոլորովին – ձևի պարագա

Միմյանցից – պատճառի պարագա

 • Հիշենք նաև Չինգիզ Այթմատովի հիշողությունը կորցրած հերոսին։

Հիշենք – ստորոգյալ

Չինգիզ Այթմատովի – հատկացուցիչ

Հիշողությունը – ուղիղ խնդիր

Հերոսին – հանգման խնդիր

Կորցրած – որոշիչ

 • Անցյալի ավանդներից գրողի հրաժարվելը հաճախ մահացու է լինում արվեստի մեջ։

Հրաժարվելը – ենթակա

Լինում է – ստորոգյալ

Մահացու – ձևի պարագա

Հաճախ – չափի պարագա

Գրողի – հատկացուցիչ

Անցյալի – հատկացուցիչ

Ավանդներից – պատճառի պարագա

Արվեստի մեջ – տեղի պարագա

 • Պատմության փորձը մեզ շատ է անհրաժեշտ՝ ներկան գնահատելու և գալիք ճանապարհներն ավելի հստակ տեսնելու համար։

Փորձը – ենթակա

Անհրաժեշտ է – ստորոգյալ

Պատմության – հատկացուցիչ

Մեզ – հատկացուցիչ

Շատ – չափի պարագա

Ներկան գնահատելու և գալիք ճանապարհներն ավելի հստակ տեսնելու համար – նպատակի պարագա

 1. Ընդգծված բառերը վերլուծիր նաև ձևաբանորեն։

Իր – անձնական դերանուն, երրորդ դեմք, սեռական, եզակի

Արիությունը – գոյական, եզակի, ա ներքին, հայցական

Ձիերը – գոյական, հայցական, հոգնակի, ու արտաքին

Եկածները – գոյական, ուղղական, հոգնակի, ի արտաքին

Հիշում եմ – բայ, սահմանական եղանակ, անկատար ներկա, առաջին դեմք, եզակի, ներգործող, պարզ

Թեք – ածական, որակական, դրական

Չէր լսում – սահմանական եղանակ, անկատար անցյալ, երրորդ դեմք, եզակի, ներգործող, պարզ

Տուն – գոյական, հայցական, եզակի, ա ներքին

Վերադարձող – ենթակայական դերբայ

Լեռան – գոյական, սեռական, եզակի, ան արտաքին

Միմյանցից – փոխադարձ դերանուն, բացառական հոլով

Հիշենք – ըղձական ապառնի, առաջին դեմք, հոգնակի, ներգործող, պարզ

Կորցրած – հարակատար դերբայ

 1. Նախադասություններից դուրս բեր հնչյունափոխված բառերը, վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը։

ճշմարտախոսություն-ճշմարիտ

սկզբունք-սկիզբ

ամրապնդել-ամուր

կրծքին-կուրծք

երկվորյակ-երկու

գրող-գիր

պատմության-պատում

գնահատելու-գին

 

 1. Ճշմարտախոսության իր սկզբունքն այս անգամ էլ ամրապնդեց իր ունեցած արիությունը։
 2. Այդ հուշակոթողին մոտենալիս օդը դառնում է թափանցիկ ու զով։
 3. Մի առավոտ Անդրանիկը Երվանդին ուղարկեց կայազորի պետի մոտ իրենց ձիերը տեսնելու։
 4. Լիովին սթափվեց տեսնելով Միքայելին։
 5. Բանախոսելու եկածներն ահից դողում էին։
 6. Հիմա էլ պարզ ու պայծառ հիշում եմ մեր սարերի հազարամյակների ոտնահետքերն իրենց վրա կրող ոլոր-մոլոր ճամփաներն ու թեք կածանները։
 7. Նա չէր լսում դպրոցից տուն վերադարձող երեխաների աղմուկը։
 8. Նույնիսկ Նապոլեոնը հաճախ նեղն էր ընկնում ելքի բացակայությունն ըմբռնելով։
 9. Ամրոցը լեռան կրծքին կառչած հրվանդանի վրա է։
 10. Երկվորյակները միմյանցից բոլորովին չզանազանվելու չափ նման էին։
 11. Հիշենք նաև Չինգիզ Այթմատովի հիշողությունը կորցրած հերոսին։
 12. Անցյալի ավանդներից գրողի հրաժարվելը հաճախ մահացու է լինում արվեստի մեջ։
 13. Պատմության փորձը մեզ շատ է անհրաժեշտ ներկան գնահատելու և գալիք ճանապարհներն ավելի հստակ տեսնելու համար։

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s