Կովկասի էներգետիկ համակարգը. նախագիծ

Ներածություն Նախագիծն անում եմ ընկերոջս՝ Արամի հետ։ 2019/2020 ուսումնական տարում սա հավանաբար ամենամեծ, ժամանակատար նախագիծն է, որ արել ենք։ Այս նախագիծը և Ֆիզիկա առարկայի շրջանակներում է, և՛ Աշխարհագրություն առարկայի։ Սա նաև նախագիծ է հայոց լեզվի, օտար լեզուների համար, քանի որ մենք արել ենք լեզվական մեծ աշխատանք, օտար լեզուներից էլ թարգմանել ենք հայերեն։ Հոդվածում կան պատմական…

Summary for English

This year was busy, all 9th ​​graders were going to classes, learning more, and repeating what they had taught, because at the end of the year, the exams were waiting for us. I can’t help me to thank our teachers because they have helped and supported us in everything. The projects they offered helped us…

Մաթեմատիկայի ֆլեշմոբ. երրորդ-չորրորդ մակարդակ

  1. Հաշվեք արտահայտության արժեքը` Պատասխան՝ A=1/8 2. Հայտնի է, որ a+2b=1: Հաշվեք ab արտահայտության հնարավոր մեծագույն արժեքը: Պատասխան՝ a=0,5 b=0,25 a*b=0,5*0,25=0,125 3.  1-ից մինչև 99999 եղած բոլոր բնական թվերը հերթականությամբ, իրար կողքի գրված են մի տողում: Ստացվել է մի մեծ թիվ: Գտեք այդ թվի թվանշանների գումարը: Պատասխան՝ 18000000 Երրորդ մակարդակ Ընտանեկան նախագծերին ընդառաջ Արամը…

Մաթեմատիկա.մայիսյան ամփոփում

Մայիս ամիսը ինձ համար՝ շատ արագ անցավ, թե մաթեմատիկայի, թե մնացած առարկաների առումով: Այս ամսվա ընթացքում մաթեմատիկայից անցանք շատ թեմաներ, ճիշտ է նրանք շատ էին, բայց շատ հեշտ էին, երևի հենց դրա համար էլ արագ է անցել այն: Թեմաները վերաբերվում էին մակերեսներին և ծավալներին, այդ թեմաները ուսումնասիրվում են ավելի շատ 10-րդ դասարանում, բայց հիմա անցնում…

Թարգմանություն. Հետաքրքիր փաստեր մաթեմատիկայից

Դպրոցի առաջին օրերից աշակերտները սովորում են հաշվել: Մարդիկ մաթեմատիկան օգտագործում են իրենց ամբողջ կյանքի ոլորտներում: Իզուր չէ, որ այս գիտությունն համարվում է մնացած գիտությունների թագուհին(գլխավորը): Ահա մի քանի փաստ այդ գիտության մասին՝ 1. Ակնթարթը, դա վայրկյանների մեկ հարյուրերոդն է: 2. 18 թիվը յուրահատուկ է: Նրա թվերի գումարը(1+8) 2 անգամ փոքր է հենց իրենից: Նրա նման…

Дистанционная неделя 11-15.05 в 9 классе

Размышляем, беседуем… 1.Прочитать текст : Когда-то один древний китайский философ сказал, что молодое деревце легко гнётся от ветра и не ломается во время сильной бури. А вот большое дерево, куда более крепкое, не гнётся, но буря его может сломать. И все невзгоды, все бури, каждый прожитый год бережно хранят древесные кольца. Я часто сравниваю себя…

Проект «Мой микрокосмос»

Проект “ Мой микрокосмос” ​У каждого классного коллектива есть своя душа, своя «семейная история», свой «внутренний мир». каждый по-своему уникален. Каждый из них талантливый, харизматичный, способный доказать этому большому и не всегда справедливому миру многое. 1.Создаете свой padlet в программе http://padlet.com/  ( зарегистрируйтесь там). На открывшейся стене вы должны создать несколько окошек ( названия окошек приводятся ниже),…

Կենսաբանություն. բույսերի և կենդանիների սելեկցիա

Սելեկցիան մի գիտություն է, որը զբաղվում է տարբեր օրգանիզմների բնության մեջ գոյություն ունեցող տեսակների բարելավմամբ և կենդանիների նոր ցեղատեսակների, բույսերի նոր սորտերի և բակտերիաների նոր շտամների ստեղծմամբ։ Սելեկցիան մշակում է բույսերի և կենդանիների ժառանգական հատկանիշների վրա ներգորխելու եղանակներ՝ մարդու համար այն անհրաժեշտ ուղղությամբ փոփոխելու նպատակով։ Սելեկցիան բուսական և կենդանական աշխարհի էվոլյուցիայի ձևերից է և ենթարկվում է նույն…

Дистанционное онлайн-обучение( семейная школа) в 9-м классе 27.04-30.04

1.Читаем…. Антон Павлович Чехов  известен как мастер короткого рассказа. Писатель не мог пройти мимо беспорядков и неправоты жизни, но все написанное получало в его произведениях трагикомическое звучание, таковы особенности чеховского таланта. Итак, смешение комического и трагического. Именно эту особенность чеховского юмора мы рассмотрим на примере рассказа «Злоумышленник». Прочитайте рассказ А. Чехова Злоумышленник” Слово «злоумышленник» образовано путем…

Ֆիզիկա. ատոմի միջուկի կառուցվածքը

Հարցեր և առադրանքեր 1. Ինչիպի՞ն են ատոմների և միջուկների բնութագրական չափերը։ Ատոմի բնութագրական չափը 10−10 մ է, իսկ միջուկինը՝ 10−15 մ, այսինքն ատոմի միջուկի շառավիղը մոտ 100000 անգամ փոքր է ատոմի շառավղից: Չնայած դրան, ատոմի զանգվածը գործնականում հավասար է միջուկի զանգվածին: 2. Ի՞նչ կառուցվածք ունի միջուկը։ Ատոմի միջուկը կազմված է պրոտոններից և նեյտրոններից: 3. Նշեք պրոտոնի և նեյտրոնի բնութագրերը։ Պրոտոնը դրական լիցքավորված մասնիկ է, որի…